TAQA in Nederland is actief in de regio Alkmaar als producent van aardgas en mede-eigenaar en operator van twee gasopslagen. Daarnaast produceren wij ook olie en gas uit de blokken P15 en P18 op de Noordzee.

Wereldwijd is de TAQA Groep gevestigd in 11 landen en actief op het gebied van energie en water.

De twee ondergrondse gasopslagen in Alkmaar zijn de Piekgasinstallatie en Gasopslag Bergermeer.

Beide opslagen vervullen een strategische en geheel eigen rol in de leveringszekerheid van energie, in een tijd waarin Nederland steeds meer gas gaat importeren om in de komende decennia aan de vraag van huishoudens, bedrijven en industrie te kunnen blijven voldoen. Gasopslagen zijn dan nodig om het geïmporteerde gas op te slaan.

Daarnaast leunt het Nederlandse energiesysteem steeds meer op hernieuwbare bronnen zoals zonne- en windenergie. Deze bronnen zijn echter niet altijd beschikbaar. Gas is een goede energiebron om te kunnen voorzien in ‘back-up’ energie (wanneer het wordt gebruikt in gasgestookte elektriciteitscentrales). Dit gas moet dan wel te allen tijde als reservebron beschikbaar zijn tot het nodig is. Daar is een opslag heel geschikt voor. De rol die een opslag op deze manier speelt neemt in de toekomst verder toe.

Piekgasinstallatie Alkmaar

De Piekgasinstallatie in Alkmaar (PGI) levert al sinds 1997 snel extra gas aan het landelijke gasnet bij een sterk verhoogde gasvraag, bijvoorbeeld tijdens vorstperiodes. TAQA heeft een vergunning om tot maximaal 0,5 miljard m³ van het gas uit de opslag te gebruiken om bij te springen bij piekvraag. Hiermee kan het ongeveer 10% van alle huishoudens een week lang van gas voorzien. In de PGI wordt laagcalorisch gas opgeslagen: het gas dat door huishoudens wordt gebruikt voor verwarming en om te koken.

PGI maakt gebruik van het Alkmaarse gasreservoir, dat zich ongeveer 2.200 meter onder de grond bevindt. TAQA heeft een belang van 36% in PGI, samen met het Nederlandse staatsenergiebedrijf EBN (40%), Dana Petroleum Netherlands BV (12%) en RockRose Energy (12%).

Gasopslag Bergermeer

Gasopslag Bergermeer heeft een opslagcapaciteit van 4,3 miljard m³. Dit staat gelijk aan de gemiddelde jaarlijkse gasbehoefte van 4,5 miljoen Nederlandse huishoudens. Gasopslag Bergermeer is de grootste vrij toegankelijke gasopslag van West-Europa. Dat wil zeggen dat er meerdere partijen gebruik van kunnen maken. Er wordt hoogcalorisch gas opgeslagen: gas dat wordt gebruikt door de industrie en de elektriciteitssector.

EBN B.V. participeert namens de Nederlandse Staat, haar enige aandeelhouder, met een belang van 40 procent in Gasopslag Bergermeer.

Wil je weten hoe een gasopslag werkt? Bekijk de animatie over Gasopslag Bergermeer hieronder.

Gaswinning

Rondom Alkmaar wint TAQA al sinds 1972 gas uit gasveldjes in Bergen aan Zee, Groet en Schermer. Deze concessie heet de ‘Bergen II winningsvergunning’. Dit gas wordt getransporteerd naar onze gasbehandelingsinstallatie aan de Oude Helderseweg in Alkmaar waar het geschikt wordt gemaakt voor levering aan het landelijk gasnetwerk.

De gaswinning uit de Bergen II veldjes is in de laatste fase beland—TAQA verwacht in 2024 te stoppen. Tot die tijd denken wij nog ongeveer 250 miljoen Nm³ te kunnen produceren (dit is inclusief het gas dat al gewonnen is in 2020 en 2021). Dit is 1.7% van de totale gaswinning uit de Bergen II velden sinds het begin van de winning.

TAQA wint daarnaast ook op de Noordzee gas en in mindere mate olie (uit de blokken P15 en P18) en is mede-eigenaar van een aantal gaswinningslocaties op de Noordzee die geëxploiteerd worden door andere mijnbouwbedrijven.

Lees meer over de rol van Nederlands gas en waarom gaswinning nog nodig blijft in de komende jaren.

Op de website Hoe werkt gaswinnen wordt uitgelegd hoe gaswinning in zijn werk gaat.

Werken bij TAQA

Bij TAQA zijn we altijd op zoek naar goede mensen om een bijdrage te leveren aan een betrouwbare en betaalbare levering van gas aan industrie en huishoudens. Binnen onze organisatie is plek voor zowel technisch als niet-technisch opgeleide mensen, van MBO tot universiteit. Bezoek onze Careers pagina voor vacatures.

 

Aanmelden voor updates van TAQA in Nederland
Loading