Meer over het belang van Nederlands aardgas

De energietransitie: het zal niemand ontgaan dat er een omslag moet komen in de manier waarop we in onze energiebehoefte voorzien. We gaan naar hernieuwbare vormen van energie. Niet alleen in Nederland maar wereldwijd. Het idee dat we ‘van het gas af’ gaan klopt maar heel snel zal dat niet gaan. Sterker nog, aardgas zal nog geruime tijd een rol spelen in onze energiemix. Om ervoor te zorgen dat we niet zonder energie komen te zitten zolang er nog niet genoeg hernieuwbare energie is. En als wegbereider voor groen gas of waterstof. Als we dan nog een poos gas nodig hebben, dan is het duurzamer en goedkoper om Nederlands gas te gebruiken dan gas wat van ver komt. Hoe zit dat?

Bij de energietransitie denken de meeste mensen aan zonnepanelen en windenergie. Die worden vooral gebruikt om elektriciteit op te wekken. Maar elektriciteit is maar 15 procent van alle energie die we verbruiken in een jaar. De vraag naar warmte is met 42 procent verreweg het grootste en komt van huishoudens maar vooral van de industrie. Aardgas voorziet op dit moment vooral in deze warmtevraag. Daarnaast wordt aardgas ook gebruikt in elektriciteitscentrales als brandstof voor het opwekken van elektriciteit. Dikke kans dat de stroom die thuis uit je stopcontact komt (als die niet duurzaam is opgewekt) is gemaakt met aardgas.

Aardgas voorziet op dit moment in 44 procent van ons primaire energieverbruik. Dit neemt in de toekomst maar gestaag af: het Planbureau voor de Leefomgeving voorspelt dat aardgas in 2030 nog steeds in zo’n 34 procent van onze energieverbruik zal voorzien. Dat komt omdat aardgas niet op korte termijn vervangen kan worden door energie uit zon, wind, geothermie, waterstof of biomassa. Er is simpelweg niet genoeg hernieuwbare energie om in de behoefte te voorzien.

Aardgas hebben we voorlopig dus nog nodig. Met het stopzetten van de gaswinning in Groningen valt een belangrijke aanvoerbron weg. Er blijven dan twee opties over: we maken gebruik van het gas wat elders in Nederland nog in de bodem zit (in de zogenaamde kleine velden). Of we importeren gas uit andere regio’s bijvoorbeeld schaliegas (LNG) uit Noord-Amerika of gas uit Noorwegen of Rusland.

In Nederland gas winnen heeft een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van importgas: het levert gasbaten op en draagt bij aan werkgelegenheid in ons land. De aanwezige gasinfrastructuur biedt op termijn kansen voor het transport van groen gas of waterstof. Nederlands aardgas heeft daarnaast een lagere CO₂-footprint dan gas uit het buitenland omdat er minder vervuilende technieken worden gebruikt bij de winning en we het gas niet meer hoeven te transporteren over lange afstanden. Ook zijn we minder afhankelijk van het buitenland voor de levering van gas.

Aardgas blijft de komende decennia dus nodig in onze energievoorziening. Gaswinning uit kleine velden is niet alleen noodzakelijk vanwege de verminderde afhankelijkheid van het buitenland of de inkomsten voor de Staat, maar juist omdat het duurzamer is dan gas importeren uit het buitenland.

Tenzij anders vermeld zijn de cijfers in dit stuk ontleend aan Energie in Cijfers 2021, een publicatie van EBN.

Meer informatie over de rol van Nederlands aardgas in de energietransitie vind je hier

Aanmelden voor updates van TAQA in Nederland
Loading