Nieuws

  • 29 Maart 2018

3D Geomechanisch model Gasopslag Bergermeer

Vandaag heeft TAQA het rapport 3D Geomechanical Model for Gas Storage Bergermeer van Fenix Consulting Delft B.V naar het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gestuurd. Het rapport betreft een geomechanische evaluatie van het Bergermeerreservoir met als doel de seismische risico’s binnen het huidig vergunde drukbereik van 77-133 bar in kaart te brengen. SodM had TAQA hier om verzocht.

Het model van Fenix is een verbetering van het bestaande geomechanisch model uit 2011. Het past de laatste technologische inzichten op het gebied van geomechanisch modelleren toe en is in lijn met meetdata verzameld sinds de gasopslag operationeel is. Het geactualiseerde model toont aan dat de risico’s van het gebruik van de gasopslag lager zijn dan verwacht werd op basis van het model dat in 2011 werd gehanteerd.

De actualisatie van het geomechanisch model staat los van het verzoek van TAQA om de druk in het reservoir van Gasopslag Bergermeer te mogen verhogen van 133 bar naar 150 bar. TAQA zal het ministerie van Economische Zaken en Klimaat formeel vragen het verzoek voor verhoging in procedure te nemen, zodra alle benodigde studies met betrekking tot dit hogere drukbereik zijn afgerond. Daarna wordt ook een begin gemaakt met de hierbij behorende inspraakprocedures.

Met het oog op ons actieve omgevingsmanagement is het rapport naar zowel de gemeenten Bergen, Alkmaar en Heiloo als Stichting Gasalarm2 gestuurd. Ook de lokale omgeving bieden we graag de mogelijkheid kennis te nemen van het rapport en om die reden zetten we het rapport online op onze website. U kunt het daadwerkelijke rapport en begeleidend schrijven vinden onder het kopje ‘Links en Downloads’.

Aanmelden voor updates van TAQA in Nederland