Nieuws

  • 23 Jun 2016

TAQA biedt expertisecentrum voor groen gas en biomassavergassing onderdak

Binnen drie jaar staat er een expertisecentrum voor groen gas en biomassavergassing aan de Barnsteenstraat in Alkmaar: het Institute for Valorisation and Expertise in Thermochemics Alkmaar (InVesta). TAQA stelt daar voor een periode van 10 jaar een gebouw en grond voor beschikbaar.

Dinsdag 21 juni zetten vertegenwoordigers van de Ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Holland en de gemeente Alkmaar, Energy Valley, ECN, Hogeschool InHolland, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Liander en TAQA hun handtekening onder de Green Deal die de komst van InVesta mogelijk maakt.

InVesta is voortgekomen uit het Energy Innovation Park en faciliteert organisaties en bedrijven die praktijkonderzoek doen naar technologieën voor de voorbehandeling en vergassing van biomassa. Met biomassavergassing wordt groen gas geproduceerd. In de Green Deal zijn concrete afspraken vastgelegd, die bedrijven, inwoners en organisaties een laagdrempelige mogelijkheid geven om samen met de overheid te werken aan groene groei zonder belemmeringen.

“Aardgas en groen gas zijn door elkaar te gebruiken in dezelfde voorzieningen en voor dezelfde toepassingen. Gas is daarom in de komende jaren onmisbaar in de transitie naar een nog duurzamere energiemix,” aldus René Zwanepol, directeur van TAQA in Nederland. “Door nu hier op in te spelen, dragen we niet alleen bij aan verduurzaming van onze energievoorziening maar ook aan een efficiënte inzet van de unieke, breed vertakte gasinfrastructuur in Nederland.”

De komst van het expertisecentrum levert minimaal 150 nieuwe banen op in de regio. In totaal is er door de gezamenlijke partijen €1.920.000,- geïnvesteerd. Het overgrote deel van dit bedrag (€960.000,-) is beschikbaar gesteld door Provincie Noord-Holland.

Investa

Aanmelden voor updates van TAQA in Nederland