Nieuws

  • 24 Okt 2018

TAQA zet volgende stap in procedure om meer gas op te slaan

TAQA wil meer gas kunnen opslaan in de Gasopslag Bergermeer. Met een uitbreiding van de opslagcapaciteit van 17 bar (van de huidige toegestane gemiddeld maximale druk van 133 bar naar een gemiddeld maximale druk van 150 bar) zou TAQA efficiënter gebruik kunnen maken van de gasopslag omdat deze destijds al is ontworpen en gebouwd voor een druk van 150 bar. Om de capaciteit te verhogen zijn geen werkzaamheden aan installaties of locaties nodig.

Naast economische voordelen heeft deze uitbreiding ook een maatschappelijke reden: de leveringszekerheid van het Nederlandse aardgassysteem. Met een verruiming van de capaciteit zou de Gasopslag Bergermeer kunnen voorzien in de gemiddelde jaarlijkse gasbehoefte van 3 miljoen Nederlandse huishoudens. Dit is belangrijk omdat de binnenlandse gasproductie op termijn terugloopt terwijl er voorlopig nog behoefte zal blijven aan gas als energiebron.

In de afgelopen maanden heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zich gebogen over de vraag of er mogelijk belangrijke nadelige gevolgen zijn voor het milieu wanneer er meer gas zou worden opgeslagen in de Gasopslag Bergermeer. Het ministerie heeft geoordeeld dat dit niet het geval is, op basis van metingen, studies en modellen van onafhankelijke experts. Dat betekent dat er geen milieueffectrapportage (m.e.r.) hoeft te worden opgesteld.

TAQA gaat nu het verzoek indienen bij het ministerie om de bestaande vergunningen daadwerkelijk te wijzigen. Het ministerie zal relevante partijen, zoals onder andere de toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen en betrokken gemeenten om advies vragen. Daarna neemt het een voorlopig besluit. Iedereen kan daarna zes weken reageren op zowel dit besluit als op het oordeel dat geen m.e.r. hoeft te worden opgesteld. Hierna neemt het Ministerie een definitief besluit waartegen belanghebbenden eventueel beroep kunnen aantekenen. Voor dit proces staat een wettelijke termijn van minimaal 26 weken.

Meer informatie
Hoe ziet de vergunningsprocedure eruit die TAQA moet doorlopen? Ga naar Vergunningsprocedure 150 bar in beeld.

Hoe zit het met bevingen en bodembeweging rondom de Gasopslag Bergermeer door de jaren heen? Bekijk de animatie en de Infographic Gasopslag Bergermeer.

Ga naar de pagina Links & Downloads voor aanvullende documentatie over de 150 bar aanvraag.

Aanmelden voor updates van TAQA in Nederland