Nieuws

  • 30 April 2015

Waterinjectie Bergermeerveld blijft op jaarbasis binnen vergunning

Minister van Economische Zaken Henk Kamp staat een beperkte aanpassing toe van TAQA’s vergunning voor waterinjectie in het Bergermeerveld. De aanpassing van deze vergunning voorziet er in dat TAQA pieken van maximaal 811 m3 productiewater per dag mag terugvoeren in dit veld. Dit is nodig om aan de specifieke behoefte voor waterinjectie bij seizoensopslag te voldoen. Zo’n piek van maximaal 811 m3 productiewater per dag doet zich binnen de jaarlijkse gasopslagcyclus hooguit een dag voor. De totale hoeveelheid productiewater die TAQA mag injecteren dient op jaarbasis binnen de eerder verleende vergunning te blijven die uitging van een maximale injectie van 200 m3 per dag.

Voor meer informatie leest u de Factsheet waterinjectie.

Aanmelden voor updates van TAQA in Nederland