Bij het opslaan van gas komen verschillende wettelijke voorschriften en regels kijken. Dit wettelijk kader waarborgt, samen met onze focus op veiligheid voor mens en milieu, een verantwoord bedrijfsproces binnen TAQA.

Voor bestaande en voor nieuwe activiteiten heeft TAQA diverse vergunningen of andersoortige toestemming nodig van Rijk, provincie en gemeenten. Hierbij moet je denken aan bijvoorbeeld bouwvergunningen, omgevingsvergunningen, aanpassingen binnen een gemeentelijk bestemmingsplan of een vergunning voor het opslaan van gas. Dit soort aanvragen doorlopen zorgvuldige besluitvormingsprocessen waar verschillende partijen een rol in spelen. Voor belanghebbenden is het belangrijk om te weten wanneer dit soort aanvragen spelen en wanneer zij daar over mee kunnen praten.

Voor al deze projecten geldt dat TAQA is gebonden aan de Gedragscode Gaswinning Kleine Velden. Dit is een initiatief van de branchevereniging Element NL waar TAQA lid van is. De code is in 2017 tot stand gekomen in samenspraak met belanghebbenden en stakeholders afkomstig uit onder andere de rijksoverheid, gemeenten, provincies, maatschappelijke organisaties, waterbedrijven, waterschappen en buurtorganisaties. De gedragscode geeft algemene richtlijnen aan voor het zorgvuldig betrekken van de omgeving bij olie- en gasprojecten op land. Hierin is vastgelegd wat de omgeving van ons mag verwachten.

TAQA handelt in lijn met de gedragscode. Mocht u vragen hebben over de gedragscode of over het handelen van TAQA in relatie tot de omgeving dan kunt u e-mailen naar informatielijn@taqaglobal.com

TAQA in de regio Alkmaar

TAQA vindt het belangrijk om een goede buur te zijn voor de gemeenschap in de regio Alkmaar. Daarom investeren wij al sinds jaar en dag in de regio Alkmaar.

Investa

Groen gas en waterstof spelen een belangrijke rol in de energietransitie. De technologie om op basis van vergassing van biologische en organische afvalstromen (zoals bijvoorbeeld bermgrassen, rioolslib of zeewier) duurzame energie te maken staat nog in de kinderschoenen. Investa in Alkmaar helpt bij het opschalen en vermarkten van deze nieuwe manieren om groen gas en waterstof te maken.

Nederlands Gas

Er moet een omslag komen in de manier waarop we in onze energiebehoefte voorzien. We gaan naar hernieuwbare vormen van energie. Niet alleen in Nederland maar wereldwijd. Het idee dat we ‘van het gas af’ gaan klopt maar heel snel zal dat niet gaan; aardgas speelt nog geruime tijd een rol in ons energiesysteem. Om leveringszekerheid te garanderen, en als wegbereider voor groen gas of waterstof. Het is dan duurzamer en goedkoper om Nederlands gas te gebruiken dan importgas. Hoe zit dat?

Natuurcompensatie

In het kader van natuurcompensatie voor de bouw van Gasopslag Bergermeer heeft TAQA in 2019 24 ha land aangekocht in Bergen dat nu ontwikkeld wordt naar 'kruiden- en faunarijk grasland'. TAQA werkt samen met drie lokale agrariërs om het terrein volgens de richtlijnen voor agrarisch natuurbeheer te beheren.

CO₂-opslag onder de Noordzee

TAQA is betrokken bij de ontwikkeling, uitvoering en operatie van het Porthos project: een project om CO₂ op te slaan in lege gasvelden onder de Noordzee.

Aanmelden voor updates van TAQA in Nederland
Loading