TAQA is wettelijk aansprakelijk voor schade die aantoonbaar is ontstaan door haar aardgaswinnings- of opslagactiviteiten. De gasvelden die TAQA beheert zijn zogenaamde kleine gasvelden. Bij kleine gasvelden komen nauwelijks bevingen voor waardoor er dus ook nagenoeg geen schademeldingen binnenkomen. TAQA vindt het echter belangrijk om zaken goed geregeld te hebben.

U kunt schade melden via dit schadeformulier uiterlijk binnen drie maanden na constateren van de schade.

Schade door TAQA's activiteiten

Sinds de Gasopslag Bergermeer in bedrijf is (2015) zijn er geen schades aan gebouwen veroorzaakt. Dit komt omdat er geen bevingen zijn geweest in het Bergermeerveld die schades hadden kunnen veroorzaken. Mocht er onverhoopt toch een beving plaatsvinden door onze activiteiten, dan is TAQA wettelijk aansprakelijk voor aangetoonde schade.

Het is belangrijk om goede en duidelijke afspraken te hebben over de afhandeling van de ontstane schade. Daarom heeft TAQA convenanten afgesloten met de gemeenten Alkmaar, Bergen, en Heiloo. Deze afspraken hebben als doel dat belanghebbenden snel en goed worden geholpen bij eventuele schade of overlast.

De kern van deze afspraken wordt gevormd door een zogenaamde representatieve nulmeting in het gebied. Dit houdt in dat de staat van bebouwing in Alkmaar, Bergen en Heiloo in kaart is gebracht om zo beter vast te kunnen stellen of schade een gevolg is van bodembeweging door de gasopslag. Als er een schade wordt gemeld vindt er een beoordeling plaats door onafhankelijke bouwkundige experts die zijn uitgekozen door de gemeenten Alkmaar, Heiloo en Bergen. TAQA volgt altijd het advies van deze experts en keert uit wanneer de experts dit adviseren.

Hier leest u hoe de schadeafhandeling in zijn werk gaat.

U kunt schade melden via dit schadeformulier uiterlijk binnen drie maanden na constateren van de schade.

Woont u niet in Alkmaar, Bergen of Heiloo? Dan kunt u uw schade melden bij de Landelijke Commissie Mijnbouwschade.

Aanmelden voor updates van TAQA in Nederland
Loading