Wat verstaan we onder bodembeweging?

Bodembeweging in relatie tot aardgaswinning en -opslag kan zich op verschillende manieren voordoen:

  • bodemdaling als gevolg van het winnen van gas
  • bodemstijging als gevolg van het opslaan van gas
  • bodemtrillingen als gevolg van spanningen in de ondergrond na of tijdens de winning van gas.

Bodemdaling en -stijging

Bodemdaling wordt in heel Nederland gemeten met NAP-peilmerken. TAQA maakt gebruik van dit meetnetwerk om inzicht te krijgen in de bodemdaling boven en rondom onze gasvelden. Sinds begin jaren ’70 brengen we elke vijf jaar nauwkeurig in kaart hoe de bodem boven onze velden bewogen heeft.

Daarnaast maken we gebruik van GPS-sensoren boven de velden die de beweging aan het oppervlak continue monitoren.

De bodembeweging boven onze gasvelden laat door de jaren heen zo weinig beweging zien dat mensen en huizen daar geen last of schade van ondervinden.

Lees onze bodembewegingsanalyse Bergen II, GSB en PGI

Lees een factsheet van onderzoeksinstituut TNO over bodemdaling en schade aan de gebouwde omgeving

Bodemtrillingen (bevingen)

Het KNMI monitort via een landelijk netwerk van meetapparatuur (accelerometers) al jaren hoe de gasvelden (en het oppervlak) van TAQA reageren op gaswinning en -opslag. In dit landelijke netwerk zijn ook meters van TAQA opgenomen die in een put van het Bergermeerveld zijn aangebracht.

Sinds het Bergermeerveld als gasopslag in bedrijf is heeft het KNMI geen voelbare trillingen waargenomen; dit veld wordt steeds rustiger in vergelijking met de tijd dat er gas gewonnen werd.

Daarnaast kijkt ook de toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen naar de beweging in en boven het veld. Ook TAQA zelf houdt de metingen continue in de gaten. Wij rapporteren maandelijks onze monitoringsrapporten op de Publicaties pagina.

Actuele informatie over aardbevingen vindt u op de website van het KNMI.

Aanmelden voor updates van TAQA in Nederland
Loading