Op deze pagina treft u informatie voor (potentiële) leveranciers van goederen en diensten aan TAQA Energy B.V (en dochterondernemingen). Wij vragen u deze informatie aandachtig door te nemen voor u verplichtingen met ons aangaat.

Maatregelen COVID-19

TAQA heeft richtlijnen vastgesteld voor het werken op lokaties zolang de COVID-19 pandemie voortduurt. Wij willen hiermee het verspreiden van het virus op onze sites zoveel mogelijk voorkomen.

Wij vragen van onze leveranciers dat zij ervoor zorgen dat hun werknemers die op onze lokaties komen op de hoogte zijn van de maatregelen die TAQA hanteert.

Veilig Werken Richtlijnen

COVID–19 Vragenlijst

COVID–19 Procedures NOGEPA

Inkoop

Alle overeenkomsten en inkoopopdrachten van TAQA Energy BV (en dochterondernemingen) verwijzen naar de onderstaande twee  documenten.

TAQA Energy BV – General Terms & Conditions for Suppliers 

TAQA Energy BV – General HSSE Terms & Conditions for Suppliers 

Voorwaarden aanlevering goederen en diensten

Afleveradres voor goederen

TAQA magazijn Alkmaar
Barnsteenstraat 8
1812 SE Alkmaar
E-mail: info.warehouse@taqaglobal.com

Trainingsvereisten

Om ervoor te zorgen dat iedereen veilig kan werken op onze locaties moeten leveranciers en contractors voldoen aan de minimale trainingsvereisten zoals in onderstaande documenten vermeld.

Offshore training requirements

Onshore minimum training vereisten

Aanvraagformulier toegangspas onshore locaties 

Meer informatie

Aanmelden voor updates van TAQA in Nederland
Loading