Het Porthos consortium, bestaande uit EBN, Gasunie en Havenbedrijf Rotterdam, ontwikkelt een project waarbij CO₂ afkomstig van de industrie in de Rotterdamse haven getransporteerd en opgeslagen wordt in het vrijwel lege P18 gasveld onder de Noordzee. Dit veld, de daarin geboorde putten en het erboven gelegen platform zijn op dit moment nog eigendom van TAQA en partners, maar gaan in 2024-25 over naar Porthos. TAQA is en blijft na de overgang als service provider betrokken bij de ontwikkeling, uitvoering en operatie van het project.

De CO₂ die door Porthos wordt getransporteerd en opgeslagen, wordt afgevangen door verschillende bedrijven. Zij leveren hun CO₂ aan een verzamelleiding die door het Rotterdamse havengebied loopt. Vervolgens wordt de CO₂ in een compressorstation op druk gebracht.

De CO₂ gaat per onderzeese pijpleiding naar het P18A-platform, circa 20 km uit de kust. Vanaf het platform wordt de CO₂ via bestaande gasputten in een afgesloten reservoir van poreus zandsteen gepompt, ruim 3 km onder de Noordzee.

Porthos gaat circa 37 Mton CO₂ opslaan, dat is circa 2,5 Mton CO₂ per jaar gedurende 15 jaar. Het project is door de Europese Unie erkend als een Project of Common Interest.

De bouw van Porthos start in 2024. TAQA en de Porthos partners zijn inmiddels begonnen met het gedetailleerde herontwerp van het platform en de putten. Naar verwachting wordt de eerste CO₂ vanaf 2026 opgeslagen.

 

Lees meer op de Porthos website

 

Foto boven: Port of Rotterdam

Aanmelden voor updates van TAQA in Nederland
Loading