Nieuws

  • 08 Jan 2019

Winningsplan Bergen II geactualiseerd

Al meer dan 40 jaar wordt er gas gewonnen uit een aantal kleine velden in de regio Alkmaar door TAQA en zijn rechtsvoorgangers: de Bergen II winningsvergunning, vroeger ‘concessie’ genoemd. Om het verloop van de winning en de effecten en risico’s daarvan goed in te kunnen schatten stelt TAQA een winningsplan op. Zo’n plan moet bij tijd en wijle geactualiseerd worden. Daarom heeft TAQA in 2016 een geactualiseerd winningsplan van de Bergen II winningsvergunning ingediend. De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft nu met dit plan ingestemd. Het gaat om gaswinning die al decennialang plaatsvindt—er is geen sprake van nieuwe winningsactiviteiten.

TAQA heeft aangetoond dat gaswinning uit deze velden op een veilige manier plaatsvindt. Ook heeft het bedrijf moeten aangeven hoeveel gas het nog denkt te produceren in de komende jaren. Het besluit van de Minister is genomen na inspraak door belanghebbenden. Beroep staat alleen open voor belanghebbenden die eerder dit jaar een zienswijze hebben ingediend.

De winning uit kleine velden is in de laatste fase beland—TAQA verwacht haar activiteiten in de Bergen, Groet en Schermervelden in 2024 te stoppen. Uit de velden die behoren bij de Bergen II winningsvergunning wordt hoogcalorisch gas gewonnen.

Het instemmingsbesluit wordt ter inzage gelegd van 10 januari t/m 21 februari 2019 in het gemeentehuis van de gemeenten Bergen en Alkmaar, op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en op de nlog website. Hier vindt u ook de overige documentatie rondom de actualisatie van de winningsvergunning van Bergen II.

Impressie van de Bergen Drying Facility in Alkmaar, onderdeel van de Bergen II winningsvergunning

Aanmelden voor updates van TAQA in Nederland